Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Opłaty

Uczestnictwo w Konferencji jest nieodpłatne
(pod warunkiem zarejestrowania się w terminie przez stronę www).

Udział w konferencji obejmuje:
- udział w sesjach naukowych,
- otrzymanie materiałów konferencyjnych,
- otrzymanie certyfikatu,
- poczęstunek w przerwach kawowych.

 

Opłata za wydruk pracy w monografii: 300 zł

W przypadku zgłaszania większej liczby prac koszt publikacji każdej kolejnej pracy wynosi kolejne 300 zł.
Przykłady poprawnego wyliczenia kwoty opłaty konferencyjnej:
1. zgłoszenie 1 pracy - 300 zł,
2. zgłoszenie 2 prac - 600 zł.

W przypadku, gdy nie zostanie zakwalifikowana jedna z prac, nastąpi zwrot opłaty za tę pracę.

Prace prosimy nadsyłać od dnia 12.11.2018 r. do dnia 08.02.2019 r. wyłącznie na adres e-mail:
konferencja.prace@eckp.com.pl

 

Wpłaty należy dokonywać na konto:
 
82 1140 2004 0000 3302 6240 8960
 
Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław
 
z dopiskiem: "imię i nazwisko uczestnika - KONF2019"


Do góry
Powrót do góry

2013-2019 © Studium Kształcenia Podyplomowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  Projekt i wykonanie: Sławomir Jarząb
Webmaster: Sławomir Jarząb
 
Do góry
Powrót do góry